יהלומים למכירה

 AR-040 ROUND 1.90 HI1                NONE GIA 6245816537

AR-040 ROUND 1.90 H I1 7.78-7.86×5.00 64 58 VG VG VG NONE GIA 6245816537
AR-052 ROUND 1.76 H I1 7.72-7.76×4.79 62 57 EX EX EX NONE GIA 1259641192
AR-050 ROUND 1.63 J SI2 7.61-7.66×4.55 59.6 60 EX EX EX Faint GIA 2246081658
AR-051 ROUND 1.63 J I1 7.57-7.58×4.63 61.2 57 EX EX EX NONE GIA 2218872404
AR-053 ROUND 1.58 F I1 7.51-7.54×4.57 60.7 60 EX VG EX NONE GIA 5246167072
AR-018 ROUND 1.51 I SI2 7.40×7.42×4.49 60.5 58 EX VG VG NONE GIA 2236677603
AR-054 ROUND 1.41 I SI1 7.23-7.28×4.42 61 58 EX VG EX Faint GIA 6242006345
AR-055 ROUND 1.32 H SI2 7.08-7.11×4.34 61.2 56 EX EX EX NONE GIA 2257714252
AR-062 ROUND 1.06 J I1 6.46-6.48×4.09 63.2 58 VG VG VG NONE GIA 1268166276
AR-043 ROUND 1.07 J I1 6.43-6.46×4.04 62.5 60 VG EX VG MB GIA 1227752518
AR-049 ROUND 1.00 J I1 6.42-6.46×3.94 61.2 62 VG VG VG NONE GIA 6252267421
AP-160 ROUND 1.01 H I1 6.44-6.46×3.96 61.4 59 VG VG EX NONE GIA 5256038154
AR-041 ROUND 1.00 H I1 6.38-6.45×3.90 60.8 60 EX VG VG NONE GIA 1247363271
AR-060 ROUND 1.00 I I1 6.20-6.28×3.97 63.7 61 G G VG NONE GIA 5263043773
AR-061 ROUND 1.00 I I1 6.13-6.24×4.00 64.6 58 F VG G NONE GIA 1253509245
AR-033 ROUND 0.90 E I1 6.15-6.19×3.85 62.4 56 EX EX EX NONE GIA 6245837430
AR-032 ROUND 0.87 E I1 6.16-6.18×3.69 59.8 60 VG EX EX NONE GIA 3235143198
AR-013 ROUND 0.70 G I1 5.62-5.67×3.53 62.6 55 VG VG G NONE GIA 1258604917
AR-063 Cushion 2.02 I SI1 7.96-7.52×4.22 56.1 65 EX VG NONE GIA 2185578834
AR-014 Cushion 1.50 J SI1 7.02*6.46*4.43 68.6 70 VG G NONE GIA 7258755809
AR-005 Cushion 1.37 I SI1 6.45×6.17×4.25 69 70 VG G NONE GIA 3255718421
AR-019 Cushion 1.27 J SI2 6.15×5.86×3.99 68 58 G VG NONE GIA 2183396346
AR-006 Cushion 1.20 H SI1 6.50×6.07×4.11 67.7 68 VG G NONE GIA 7251737461
AR-057 Cushion 1.05 I SI1 6.14×5.88×3.92 66.6 69 G VG NONE GIA 2267272919
AR-056 Cushion 1.04 H I1 5.93×5.59×3.66 65.5 67 VG VG NONE GIA 7266270953
AR-058 Cushion 1.01 H SI2 5.86×5.65×3.76 66.5 66 VG VG NONE GIA 1269270877
AR-023 Cushion 0.93 I SI1 5.60×5.43×3.66 67.4 69 VG G NONE GIA 2185377167
AR-024 Cushion 0.91 I SI2 5.53×5.52×3.75 67.9 60 EX EX NONE GIA 5253237172
AR-059 Cushion 0.84 K SI2 5.48×5.18×3.46 66.8 64 G VG Faint GIA 6262272512
AR-025 Cushion 0.80 G SI1 5.20×5.17×3.48 67.4 63 EX VG NONE GIA 2181273092
AR-026 Cushion 0.79 I SI1 5.52×5.07×3.34 65.8 64 VG G NONE GIA 3245840212
AR-044 Cushion 0.77 H I1 5.83×4.61×3.15 68.4 63 VG VG NONE GIA 1255922507
AR-036 Cushion 0.76 H SI1 5.42×4.93×3.34 67.7 61 EX G NONE GIA 5256002919
AR-027 Cushion 0.74 F SI1 5.20X4.98×3.37 67.7 63 EX G NONE GIA 6241893294
AR-028 Cushion 0.72 E SI1 5.32×4.91×3.27 66.5 62 VG G Faint GIA 7258108682

יהלומים למכירה